מיזם "עיר לא מוקשים", של אל-גלל בע"מ ו-GGA בע"מ הינו הפתרון היחידי המבטיח לשלטון המקומי את היכולת לאכוף בצורה יעילה ואפקטיבית את חוקי העזר המחייבים בעלי כלבים
במסגרת המיזם מוקם מאגר DNA של כל הכלבים הרשומים במחלקה הווטרינרית, המהווה מרשם אוכלוסין כלבים עירוני. גללים שהושארו במרחב הציבורי נשלחים למעבדת GGA, שם מפיקים DNA מהגלליים ומשווים מול מאגר ה-DNA של אותה עיר, כדי לזהות בוודאות מוחלטת את הכלב שהפריש אותם. לנקות אחרי כלבים העושים את צרכיהם במקומות ציבוריים, כדי למנוע את זיהום המרחב הציבורי ע"י צואת כלבים.

נגן וידאו

כיצד זה עובד

דיגומי DNA להקמת המאגר

דיגומי צואה

הליך הבדיקה

משקל פורנזי של ראיית DNA